Vysoušení a temperování u jednopatrové chalupy se šikmou střechou

Použitá konfigurace DRY.HEAT.10 - napájení fotovoltaickým panelem a záložním akumulátorem, úsporná varianta s ventilátorem o výkonu do 90 m3/h.

Celý systém bez nutnosti napájení s využitím tepla z podkrovního prostoru na jižní straně stavby umožňující i temperování v průběhu zimních měsíců.

Popis

System DRY.HEAT.10 se skládá ze dvou ovládacích jednotek SOLAR a ROOM, dále fotovoltaického FV panelu, akumulátoru a ventilátoru.

Jednotka SOLAR

Jednotka SOLAR je umístěna u vstupu vzduchu do objektu, tedy např. na půdě, která je vyhřívána sluncem, nebo ve vzduchovém solárním panelu, který dodává ohřátý vzduch

-         Obsahuje čidlo vlhkosti a teploty – měří parametry vstupního vzduchu

-         Z jednotky ROOM dostává přes RF informace o teplotě vnitřních prostor 

-         Podle těchto parametrů ovládá funkci ventilátoru, který vhání ohřátý vzduch do objektu

Je napájena solárním FV panelem se zálohováním akumulátorem (akumulátor umožňuje provoz i v období, kdy teplotní a vlhkostní podmínky vyhovují, jsou však nedostatečné světelné podmínky

Jednotka ROOM

Jednotka ROOM je umístěna v  místnosti objektu pokud možno na nejvlhčí – nejstudenější zdi

-         Obsahuje čidlo teploty – měří teplotu stěny, na které je umístěna (ne tedy teplotu vzduchu v místnosti)

-         Tuto teplotu periodicky posílá řídicí jednotce SOLAR    k dalšímu zpracování

-         Je napájena 3xAA tužkovými bateriemi          

-         Na displeji zobrazuje naměřené a nastavené parametry

-         Volba zobrazení a změna parametrů se provádí tlačítky

-         V době nečinnosti přechází pro úsporu napájecích baterií do stavu SLEEP – displej zhasíná, veškeré regulační funkce systému však zůstávají ve funkci  (činnost se aktivuje prvním stlačením tlačítka CHOICE, do SLEEP přechází po 1 minutě nečinnosti)

DRY.HEAT.10                                                        9.190,- Kč s DPH                                                                             7.595,- Kč bez DPH

Balení obsahuje: Jednotku SOLAR, jednotku ROOM, akumulátor 12V/1,2Ah, plastovou krabici na akumulátor, fotofoltaický panel 12V/10W, ventilátor 120mm 2W 90m3/h, montážní pásky pro upevnění FV panelu na střešní krytinu

Alternativní řešení

DRY.HEAT.20                                                      10.830,- Kč s DPH                                                                            8.950,- Kč bez DPH

Varianta s výkonnějším ventilátorem

Balení obsahuje: Jednotku SOLAR, jednotku ROOM, akumulátor 12V/7Ah, plechovou krabici na akumulátor, fotovoltaický panel 12V/20W, ventilátor 120mm 5W 180m3/h, montážní pásky pro upevnění FV panelu na střešní krytinu.

DRY.HEAT.0                                                           6.570,- Kč s DPH                                                                            5.430,- Kč bez DPH

Varianta s výkonnějším ventilátorem bez vlastního napájení (napájení síťovým adaptérem)

Balení obsahuje: Jednotku SOLAR, jednotku ROOM, napájecí síťový adaptér 230V/0,25A, ventilátor 120mm 5W 180m3/h

DRY.HEAT.P                                                           6.570,- Kč s DPH                                                                            5.430,- Kč bez DPH

Set pro zabudování a regulaci vzduchového solárního panelu

Balení obsahuje: Jednotku SOLAR, jednotku ROOM, akumulátor 12V/1,2Ah, plastovou krabici na akumulátor